Zasady rekrutacji dzieci z terenu Gminy Michałowice 2023/2024

Termin realizacji zadania: 1.09.2023-31.08.2024.
Informacja dot. dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o miejsce w żłobku oraz zasady rekrutacji są analogiczne do lat ubiegłych i znajdują się w załączniku nr 2 do ogłoszenia zadania publicznego i są dostępne tutaj: https://prawomiejscowe.michalowice.pl/api/file/GetZipxAttachment/4/1458/preview
Niezbędne, wymienione na stronie Gminy Michałowice dokumenty oraz wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka (do pobrania ze strony placówki – zakładka: żłobek/organizacja) należy składać osobiście, w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka, nazwą placówki oraz zapisem: „Rekrutacja 2023/2024″; w siedzibie żłobka w terminie 17.04.2023-05.05.2023.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 12.05.2023r.

Kwota dotacji brutto przekazywanej z Gminy Michałowice:
600,- zł na miesiąc
300,- zł przy absencji dziecka trwającej do 2 miesięcy
0,- zł przy absencji dziecka trwającej powyżej 2 miesięcy

Miesięczna opłata ponoszona przez rodzica:
1000,- zł/miesiąc + stawka żywieniowa + wpisowe 500,- zł/opłata jednorazowa po rozstrzygnięciu rekrutacji

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice: Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, tel. (22) 350 91 60, (22) 350 91 61

Napisano w Aktualnosci