Zajęcia

W naszym żłobku dbamy o pełny rozwój małego dziecka : intelektualny, emocjonalny, fizyczny i społeczny. Dzieci uczą się koleżeństwa, szacunku do drugiej osoby, nabywają umiejętności radzenia sobie z problemami. W ramach czesnego wszystkim naszym podopiecznym zapewniamy bogatą ofertę zajęć. Dzieci uczestniczą w zajęciach rytmiczno-umuzykalniających, warsztatach plastycznych, uczą się języka angielskiego, ćwiczą na zajęciach sportowych. Dzieci starsze mają zajęcia z logopedii oraz w ramach zajęć dodatkowych  warsztaty z ceramiki. Maluszki uczestniczą w gimnastyce ogólnorozwojowej.

www.misiepatysie.pl - Żłobek i przedszkole Pruszków, Komorów i okolice - Zapraszamy!