Zajęcia

W naszym żłobku dbamy o pełny rozwój małego dziecka: intelektualny, emocjonalny, fizyczny i społeczny. Dzieci uczą się koleżeństwa, szacunku do drugiej osoby, nabywają umiejętności radzenia sobie z problemami. W ramach czesnego wszystkim naszym podopiecznym zapewniamy bogatą ofertę zajęć. Dzieci uczestniczą w zajęciach rytmiczno-umuzykalniających, warsztatach plastycznych, gimnastyce ogólnorozwojowej, uczą się języka angielskiego, ćwiczą na zajęciach sportowych. Dzieci starsze uczestniczą w zajęciach: gimnastyka buzi i języka.