Zajęcia

W naszym przedszkolu realizujemy podstawę programową zatwierdzoną przez MEN. Dzieci korzystają z podręczników WSiP: „Tropiciele” oraz PWN: „Nowa Trampolina”. Dodatkowo dzieci biorą udział w zajęciach prowadzonych Metodą Dobrego Startu opracowaną przez Martę Bogdanowicz. Celem metody jest przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania, rozwijanie aktywności umysłowej, usprawnianie psychomotoryki. Ponad to dzieci realizują bogaty program zajęć dodatkowych, które placówka oferuje w ramach czesnego. Zajęcia dodatkowe stanowią uzupełnienie podstawowego programu edukacyjnego i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę lektorów, instruktorów oraz trenerów. Zajęcia realizowane są w małych grupach.
W ramach czesnego oferujemy:

  • język angielski
  • zajęcia rytmiczno – umuzykalniające
  • zajęcia sportowe
  • warsztaty plastyczne
  • gimnastykę ogólnorozwojową
  • gimnastykę buzi i języka

oraz konsultacje psychologa i pedagoga

a także kreatywne zajęcia z ceramiki