Zasady rekrutacji dzieci z terenu Gminy Michałowice 2022/2023

Termin realizacji zadania: 1.09.2022-31.08.2023.
Informacja dot. dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o miejsce w żłobku oraz zasady rekrutacji są analogiczne do lat ubiegłych i znajdują się w załączniku nr 2 do ogłoszenia zadania publicznego i są dostępne tutaj: https://prawomiejscowe.michalowice.pl/api/file/GetZipxAttachment/4/1458/preview
Niezbędne, wymienione na stronie Gminy Michałowice dokumenty oraz wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka (do pobrania ze strony placówki – zakładka: żłobek/organizacja) należy składać osobiście, w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka, nazwą placówki oraz zapisem: „Rekrutacja 2022/2023″; w siedzibie żłobka w terminie 25-31.05.2022
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 10.06.2022r.

Kwota dotacji brutto przekazywanej z Gminy Michałowice:
500,- zł na miesiąc
400,- zł przy absencji dziecka powyżej 10 dni roboczych w miesiącu
0,- zł przy absencji dziecka trwającej powyżej 2 miesięcy

Miesięczna opłata ponoszona przez rodzica:
900,- zł/miesiąc + stawka żywieniowa 14,- zł/dzień + wpisowe 500,- zł/opłata jednorazowa po rozstrzygnięciu rekrutacji

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice: Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, tel. (22) 350 91 60, (22) 350 91 61

Napisano w Aktualnosci