Zasady rekrutacji dzieci z terenu Gminy Michałowice 2021/2022

Termin realizacji zadania: 1.09.2021-31.08.2022.
Informacja dot. dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o miejsce w żłobku oraz zasady rekrutacji są analogiczne do lat ubiegłych i znajdują się w załączniku nr 2 do ogłoszenia zadania publicznego a są dostępne tutaj: https://www.bip.cuw.michalowice.pl/strona-glowna/aktualnosci/wojt-gminy-michalowice-oglasza-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn,p465066505
Niezbędne, wymienione na stronie Gminy Michałowice dokumenty oraz wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka (do pobrania ze strony placówki – zakładka: żłobek/organizacja) należy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 664 12 40 40 składać osobiście w siedzibie żłobka lub do skrzynki pocztowej przed wejściem do placówki – w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka, nazwą placówki oraz zapisem: „Rekrutacja 2021/2022″; w terminie 22.03-02.04.2021.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 12.04.2021.

Kwota dotacji brutto przekazywanej z Gminy Michałowice:
700,- zł na miesiąc
560,- zł przy absencji dziecka powyżej 10 dni roboczych w miesiącu
0,- zł przy absencji dziecka trwającej powyżej 2 miesięcy

Miesięczna opłata ponoszona przez rodzica:
500,- zł/miesiąc + stawka żywieniowa 10,- zł/dzień + wpisowe 500,- zł/opłata jednorazowa po rozstrzygnięciu rekrutacji

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice: Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, tel. (22) 350 91 60, (22) 350 91 61

Napisano w Aktualnosci