Zasady rekrutacji dzieci z terenu Gminy Michałowice.

Termin realizacji zadania: 1.09.2018-31.08.2019.
Informacja dot. dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o miejsce w żłobku oraz zasady rekrutacji znajdują się w bip Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.
Niezbędne, wymienione na stronie Gminy Michałowice dokumenty oraz wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka (do pobrania ze strony placówki – zakładka: żłobek/organizacja) należy składać osobiście, w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka, nazwą placówki oraz zapisem: „Rekrutacja 2018/2019″; w siedzibie żłobka w terminie 7-11.05.2018
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 21.05.2018.

Kwota dotacji brutto przekazywanej z Gminy Michałowice:
700,- zł na miesiąc
560,- zł przy absencji dziecka powyżej 10 dni roboczych w miesiącu
0,- zł przy absencji dziecka trwającej powyżej 2 miesięcy

Miesięczna opłata ponoszona przez rodzica:
400,- na miesiąc + stawka żywieniowa 10,- zł/dzień

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice: Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, tel. (22) 350 91 60, (22) 350 91 61

Napisano w Aktualnosci